HOME    PRODUKTY                                                           TECHNICKÁ PODPORA SLUŽBY     KONTAKT  
 
bizhub PRO 1050e
 špecifikácia
 príslušenstvo
 kontroléry 
 prospekt  
späť na produkty  

Predurčený k výkonu a produktivite

 

Výnimočná rýchlosť a všestrannosť spojená s bezkonkurenčnou životnosťou a spoľahlivosťou - to je presne to, čo centrálne reprografické oddelenia, poskytovatelia služieb print-for-pay a mnohé komerčné tlačiarne očákávajú od digitálneho produkčného systému bizhub PRO 1050e. Teraz už nemusia ďalej hľadať. Konica Minolta predstavuje so zariadením bizhub PRO 1050e svoj nový výkonný čiernobiely produkčný systém, ktorý spĺňa presne tieto očakávania: impozantnú rýchlosť, úžasnú flexibilitu, najvyššiu dostupnú odolnosť a absolútnu prevádzkovú spoľahlivosť.

Vám i vašim zákazníkom prináša profesionálnu kvalitu tlače, ktorá v tejto triede nebola dosiaľ možná. bizhub PRO 1050e znamená vďaka svojim jedinečným vlastnostiam nový výkonový a cenový štandard.

A hlavne veľmi rýchlu návratnosť vašich investícií.

 

Podrobnejšie technické špecifikácie nájdete v prospekte na stiahnutie.

 

  späť na začiatok

 
 

Príslušenstvo

 

bizhub PRO 1050e, základný stroj

 

Profesionálne dokončovanie začína už pri samotnom bizhub PRO 1050e. Rôzne pokročilé vlast-

nosti zabezpečujú výrobu sofistikovaných hotových dokumentov.

Mixplex umožňuje kombinovať jednostranné a dvojstranné listy v rámci jedného dokumentu.

Mixmedia dovoľuje užívateľovi použiť inidividuálne typy médií z rôznych zásobníkov jednot-

livo pre každý list jedného dokumentu.

Kombinácia funkcií mixplex a mixmedia plne automatizuje výrobu komplexných jedno- a dvoj-

stranných dokumentov na rôzne typy médií.

 

  späť na začiatok

 

 

Brožúrovací finišér SD-501

 

 

Brožúrovací finišér prináša skutočnú pridanú hodnotu ako ideálne dokončovacie zariadenie pre

všetky druhy brožúr zošitých na chrbte s orezaním na jednej strane. Urýchľuje online produkciu

letákov, brožúr, katalógov a iných marketingových, obchodných alebo tréningových materiálov.

50-listový brožúrovací finišer poskytuje skutočnú pridanú hodnotu s produkciou brožúr do

200 strán vrátane automatického posunu obrazu a orezu.

Viacnásobné listové skladanie a 1/2-sklad pre 5 listov papiera urýchľuje výrobu mailin-

gov.

Vysoká výstupná kapacita až pre 50 brožúr zaručuje neptretržitú produkciu.

 

  späť na začiatok

 

 

Skladacia jednotka FD-501

 

Ideálna voľba pre výrobu mailingov, letákov a iných podobných materiálov. Všetky výhody a

možnosti FD-501 najlepšie využijete v kombinácii s brožúrovačom SD-501 alebo so zošívacím fini-

šerom alebo s finišerom pre lepenú väzbu PB-501.

6 rôznych spôsobov skladania.

Dierovanie s 2 alebo 4 otvormi.

100% produktivita pri dierovaní.

Vkladanie predtlačených listov a krycích listov.

 

  späť na začiatok

 

 

Zošívací finišér FS-503

 

bizhub PRO 1050e s finišérom FS-503 poskytuje viacpolohové zošívanie, čím predstavuje ideálnu

voľbu pre výrobu manuálov, reportov a iných rozsiahlych dokumentácií.

Zošívanie s variabilnou dĺžkou spiniek 100 listov pri 100% produktivite (až do 244 g/m2).

Triedenie a skupinkovanie automatickým odsadením.

Výstupná kapacita až 3000 listov.

 

  späť na začiatok

 

 

Stohovač LS-501, LS-502

 

 

bizhub PRO 1050e spolu s jedným alebo až dvoma stohovacími jednotkami je perfektne vhodné

pre integráciu do prostredí s existujúcimi dokončovacími zariadeniami. Je to podstatné zlepše-

nie pre každý druh offline dokončovacích prác. Vozíkový stohovač papiera ponúka pohodlný pria-

my prenos výstupov k existujúcim dokončovacím staniciam.

Kapacita pre 10000 listov v prípade montáže dvoch stohovačov.

Stohovanie s automatickým odsadením (triedenie).

Mechanizmus na zabezpečenie stohu papiera proti rozsypaniu.

 

  späť na začiatok

 

 

Perfect Binder PB-501 - profesionálny finišér pre lepenú väzbu V2

 

Najnovší finišér od Konica Minolta umožňuje online produkciu všetkých druhov kníh s lepenou

väzbou V2. Okrem iného je možné vyrábať knihy s vloženými listami so Z-skladom a tiež s pred-

tlačenými farebnými obálkami alebo listami. Finišér umožňuje výrobu kníh do hrúbky až 30 mm.

Lepenie roztaveným lepidlom.

In-line orezanie obálky.

Zásobník obálok (krycích listov) až na 1000 listov.

 

  späť na začiatok

 

2007  -  ROBINCO Slovakia s.r.o.