HOME    PRODUKTY                                                           TECHNICKÁ PODPORA SLUŽBY     KONTAKT  
 
   
   
   
   

     ROBINCO Slovakia s.r.o.
     Na pántoch 22, 831 06 Bratislava 35
     tel.: 02-4464 9857, 4464 9858
     fax: 02-4464 9875
     e-mail: bratislava@robinco.sk

ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1
tel.: 041-7635 302, 7003 651
fax: 041-7644 279
e-mail: zilina@robinco.sk

 
 

www.robinco.sk

 

2007  -  ROBINCO Slovakia s.r.o.